jim-logo_CMYK

Ouders

Werken met de JIMaanpak,
wat levert dat op voor jou als ouder?

De leraar van school, de hulpverlener van het wijkteam, een gezinsvoogd of een wijkagent, het zijn allemaal mensen die jij en je kind tegen kunnen komen als er problemen zijn. Ze geven je gevraagd en ongevraagd advies, maar weten vaak niet echt wat er aan de hand is. Vaak zitten jongeren niet te wachten op bemoeienis van buitenaf, hoe goed bedoeld ook.

Wij geloven dat mensen die dicht bij jullie als ouder(s) staan een veel persoonlijkere kijk op jullie hebben dan welke professional ook. Daarom hebben wij de JIMaanpak ontwikkeld. Een JIM kan je helpen met een andere blik te kijken naar een bepaalde situatie. Het is fijn om te weten dat je kind bij een JIM terecht kan. Iemand die net als jij ook het beste met je kind voor heeft. Een JIM kan een frisse blik werpen op jullie situatie die jou zelf ook nieuwe inzichten kan geven. Een JIM kent meestal de dynamiek van het gezin en kan advies geven. 

Veelgestelde vragen van ouders

Hier verandert niets aan. Een ouder is natuurlijk onvervangbaar. De JIM komt er bij als ondersteuning, maar probeert niet de rol van de ouder over te nemen. Ieder blijft in zijn eigen kracht.

Soms komen kind en ouder er samen niet uit, of wordt niet alles gedeeld. Bijvoorbeeld omdat de band tussen ouder en kind op het moment niet optimaal is. Dan is het fijn om te weten dat je kind ergens anders terecht kan. Bij iemand die net als jij ook het beste met je kind voor heeft. Een JIM kan een frisse blik werpen op jullie situatie die jou zelf ook nieuwe inzichten kan geven. Een JIM kent de dynamiek van het gezin en kan zich hier los van koppelen om advies te geven omdat de JIM geen onderdeel uitmaakt van het gezin.

Mensen die dicht bij jullie als ouder(s) staan, hebben een veel persoonlijkere kijk op jullie dan welke professional ook. Daarom hebben wij de JIMaanpak bedacht. Het hebben van een JIM zorgt ervoor dat het kind meer aanneemt van hen dan van een professional en zich makkelijker open stelt. Een jongere realiseert zich dat een JIM hier is voor de langere termijn en ook blijft wanneer de hulpverlening stopt.

Dat is een goede vraag! Ieder heeft zijn eigen krachten en expertise. Het is belangrijk om deze uit te spreken in het eerste gesprek met alle betrokken partijen. Samen met de JIM bespreken jullie dan wat de JIM voor de jongere en het gezin gaat doen. Natuurlijk blijven jullie als ouders je kind opvoeden op jullie eigen manier en blijft de professional hulp verlenen op de manier die nodig is. 

Het is belangrijk dat jullie het eens worden over deze beslissing. Ook als ouder zul je namelijk met de JIM te maken krijgen. Probeer het gesprek met je kind en professional aan te gaan over waarom hij/zij graag een JIM zou willen. 

Het is belangrijk dat jullie het eens worden over deze beslissing. Je kunt aan je kind uitleggen waarom jij denkt dat deze persoon een goede JIM zou kunnen zijn. Hierbij is het belangrijk om te benoemen hoe de mogelijke JIM de jongere kan helpen. De kracht van de JIMaanpak is echter dat de jongere zich 100% comfortabel moet voelen bij de JIM, dus de keuze ligt uiteindelijk bij het kind zelf.

Iemand die jullie al goed kennen, gaat nu meedenken. Goede communicatie en samenwerking is nodig om dit goed te laten verlopen. Je zult als ouder nu ook regelmatig contact gaan hebben met de JIM en niet alleen de hulpverlener. Het is belangrijk dat de ouders 100% achter de JIM staan en er vertrouwen in hebben dat deze persoon het kind kan helpen. De JIM moet echt positie krijgen. Het is belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting gaan over hoe de jongere het beste geholpen kan worden.

Wat goed dat jullie willen gaan starten met de JIMaanpak! Het is goed om het gesprek aan te gaan met de hulpverlener die betrokken is. Als die al bekend is met de JIMaanpak kunnen jullie samen de vervolgstappen van het traject bepalen. Is de hulpverlener niet bekend met de JIMaanpak? Dan denken wij graag met je mee hoe we dit kunnen realiseren en het gedachtegoed van de JIMaanpak kunnen meenemen in de hulpverlening. Neem hier contact met ons op.

Dat is heel mooi en gebeurt vaker. Vele organisaties werken al met de JIMaanpak, maar het gedachtegoed kan nog altijd verder verspreid worden! Neem hier contact met ons op en we denken met je mee hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Kinderen & jongeren

Werken met de JIMaanpak,
wat levert dat op voor jou als kind/jongere?

Je ouders, school, hulpverleners, de buurt en misschien zelfs al de politie. Allemaal mensen die zich mogelijk met je willen bemoeien als er problemen zijn. Maar begrijpen ze je ook echt? Wij geloven dat jij en de mensen om jou heen het beste weten wat er aan de hand is en kunnen inschatten wat goed en slecht voor jou is. Dat willen je ouders natuurlijk ook, maar die relatie loopt misschien niet altijd lekker. Jouw JIM zoekt daarom samen met jou naar oplossingen die voor jou werken. De JIM krijgt een belangrijke rol bij het maken van een goed plan en hoe dat plan uit te voeren. De JIM is iemand die met jou meedenkt. Met een JIM sta je er minder alleen voor. 

De JIM gaat samen met jou, je ouder(s)/ opvoeders, maar ook met bijvoorbeeld je leraar van school of de hulpverleners samenwerken om tot goede oplossingen te komen. Met het doel om uiteindelijk verder te kunnen zonder de ondersteuning van professionals.

Veelgestelde vragen van kinderen & jongeren

Jij kiest zelf jouw JIM uit. Dit is iemand uit je eigen omgeving die je goed kent en vertrouwt. Denk bijvoorbeeld aan een familielid, docent, sportcoach of iemand uit de buurt. Iemand die jou en het gezin goed kent en het beste met jullie voor heeft.

Een JIM kan jou een frisse blik geven in bepaalde situaties. Soms loopt het even niet lekker thuis. Dan is het fijn als er iemand anders is die het beste met je voorheeft en met je meedenkt. Omdat je een vertrouwensband hebt met de JIM, durf je bepaalde dingen te delen en advies aan te nemen waar je dat wellicht niet van een ander zou doen. Een JIM kan je op verschillende manieren helpen. Samen bepalen jullie wat je nodig hebt en wat werkt. De JIM kan je advies geven, een goed gesprek met je voeren, maar bijvoorbeeld ook praktische hulp bieden wanneer dat nodig is.

Dat is lastig. Soms is het heel erg voor de hand liggend wie de JIM moet worden en soms is dat niet gelijk duidelijk. Heb het hier met je ouders, hulpverlener of met ons over. Samen kunnen we het dan eens hebben over je netwerk en met je meedenken wie een geschikte JIM zou kunnen zijn.

Iedereen vindt het fijn om zich gehoord en gezien te voelen. Zeker als bijvoorbeeld het contact met je ouders even niet lekker loopt. Dan is het fijn als je ook bij iemand anders terecht kan die je vertrouwt. Iemand die het beste met je voor heeft en wil dat jij je goed voelt.

Er zijn veel jongeren door heel Nederland die een JIM hebben. Als je het leuk vindt om de ervaringen van een andere jongere met een JIM te horen dan denken we graag met je mee. Stuur ons hier een berichtje en dan brengen wij je in contact met een jongere die je graag meer vertelt.

Het hebben van een JIM is een aanvulling op de hulp die je al krijgt. Het is anders dan het ontvangen van hulpverlening en betekent dus niet automatisch dat het traject wat je wellicht al hebt lopen bij een hulpverlener anders wordt. Als je jouw JIM hebt gekozen ga je samen met de JIM, je ouders en de hulpverlener in gesprek om afspraken te maken over hoe jullie het gaan aanpakken. Het zou kunnen dat jullie beslissen dat je minder afspraken met de hulpverlener gaat hebben, maar dat hangt af van de situatie.

Miranda Teeuwsen

- Miranda, ouder

De JIM kan
een arm om je
heen zijn.
Je steun,
je rustpunt.

Volg JIMwerkt

Contact

info@jimwerkt.nl
Arnhemseweg 6
Kamer 2.14
3817 CH Amersfoort

Circulaire Zorg

Circulaire Zorg is de basis
van de JIMaanpak.