jim-logo_CMYK

Werken met JIM, wat levert dat op voor organisaties?

Sinds de verschijning van De JIMaanpak in 2016 zijn steeds meer organisaties met de JIMaanpak gaan werken. Door de positionering van een JIM werken organisaties aan duurzame zorg, waarin het informele netwerk een belangrijke en langdurige rol krijgt. Door de positionering van een JIM worden uithuisplaatsingen voorkomen.

Er wordt binnen diverse contexten met de JIMaanpak gewerkt: op school, in de wijk, bij ambulante zorgtrajecten en binnen de GGZ en residentiële groepen. Voor de jongeren, ouders en JIM maakt het niet uit, maar voor organisaties doet het ertoe vanuit welke context je werkt. Wij van JIMwerkt helpen en begeleiden organisaties bij het implementeren van de JIMaanpak.

0
Organisaties werken al
als partner met de JIMaanpak.

Gemeenten

JIMwerkt helpt professionals en gemeenten circulaire zorg te realiseren door JIMs te vinden en te positioneren zodat jongeren effectiever geholpen worden. Circulaire zorg handelt vanuit het nu met het oog op de volgende generatie. Dit doen we door breed te kijken, de natuurlijke hulpbronnen van mensen in beeld te hebben en te erkennen, en waar mogelijk te herstellen, zodat we stagnaties verminderen en perspectieven verbeteren.

Circulaire zorg

Circulaire zorg handelt vanuit het nu met het oog op de volgende generatie. Dit doen we door breed te kijken, de natuurlijke hulpbronnen van mensen in beeld te hebben en te erkennen, en waar mogelijk te herstellen, zodat we stagnaties verminderen en perspectieven verbeteren. 

De JIMaanpak is een voorbeeld van Circulaire Zorg, waar circulaire zorg de fundamenten beschrijft. Deze professionals hebben oog voor de lange termijn (duurzaam) door zichzelf niet als probleemoplosser te zien, maar als facilitator van verandering. Zij gaan in gesprek met het gezinssysteem over hun last en koppelen hier de JIM-vraag aan (minimalistisch): “Wie vertrouw je, wie zou hier ook aan tafel moeten zitten?” Deze vraag en houding van de professional vergt een andere kijk op de eigen taken en positie, maar ook op welke rol we in het algemeen innemen binnen jeugdhulp. We moeten breder kijken naar wat het hele gezin nodig heeft om weer goed te functioneren (holistisch). JIMwerkt helpt professionals en gemeenten circulaire zorg te realiseren door JIMs te vinden en te positioneren zodat jongeren effectiever geholpen worden.

Het boek

Werken via de JIMaanpak heeft invloed op het handelen van professionals en hun visie op hun eigen beroep. In het boek ‘Circulaire zorg, van JIM-aanpak naar een nieuwe kijk op jeugdhulpverlening’ kunnen zij hier alles over lezen. Bekijk hieronder de video waarin Levi van Dam en Suzanne de Ruig er meer over vertellen. Of de video met de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek aan Mariënne Verhoef, een van de bestuurders van Levvel. Bezoek de Circulaire Zorg website voor meer informatie.

Lees ook het JIM boek

Veelgestelde vragen door organisaties

In vele zorg en hulpverlenende contexten wordt er gewerkt met de JIMaanpak. Zowel, preventief, binnen de natuurlijke context, specialistische context en hoog specialistische context. Ook wordt er met de JIMaanpak gewerkt binnen de ggz, wijkteams en verwijzers die zijn getraind in de JIMaanpak. Als je twijfelt of werken met JIM in jouw organisatie passend is, kun je ons altijd bellen. Dan denken we met je mee. Onze missie is: voor ieder kind een JIM.

We vinden het belangrijk dat jongeren, gezinsleden en JIMs terecht kunnen bij een instelling die echt gelooft in de JIMaanpak. We snappen dat het soms ingewikkeld kan zijn en het moeilijk kan zijn om een JIM te positioneren. Loopt het niet zoals je zou willen? Stuur ons een bericht en we denken graag met je mee hoe we de JIMaanpak toch werkbaar kunnen maken binnen jouw organisatie.

Het werken met de JIMaanpak betekent werken volgens Circulaire Zorg. Werken via Circulaire Zorg betekent een verandering in denken en een verandering in werkprocessen. JIMwerkt gaat daarom altijd graag in gesprek met de organisatie. We werken in co-creatie om onze aanpak te verenigen met de visie en doelen van jullie organisatie. We bieden procesbegeleiding op het implementatieproces aan, trainingen en train de trainer trajecten. Ook kunnen we workshops, inspiratiesessies en lezingen geven.

Wanneer jouw organisatie gelooft in onze aanpak en samen met ons de JIMbeweging verder wil brengen, kun je partner worden. De kosten voor het partnerschap zijn €1800,- per jaar. Voor deze prijs kun je deelnemen aan de landelijke JIMdag, word je op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen en is de samenwerking een bijdrage aan het verbeteren van de jeugdzorg. Wanneer je hier meer over wil horen of direct partner wil worden, kun je ons mailen op info@jimwerkt.nl

Ja dit kan zeker. Al tientallen organisaties hebben zelf JIMtrainers in huis. Op dit moment hebben we al 40 opgeleide JIMtrainers in het land. De JIMtrainers worden opgeleid door JIMwerkt en geven al gedurende hun opleiding intern trainingen aan collega's. Zo gaan we voor duurzame overdracht van de JIMmindset. Informeer via het contactformulier naar de mogelijkheden voor een train de trainer traject.

- Sven Roelofs, gemeente Roermond

Door het werken met
de JIMaanpak is
in de gemeente Roermond
in 27 van de 30 gevallen uithuisplaatsing
voorkomen.

Volg JIMwerkt

Contact

info@jimwerkt.nl
Arnhemseweg 6
Kamer 2.14
3817 CH Amersfoort

Circulaire Zorg

Circulaire Zorg is de basis
van de JIMaanpak.